arıtlamaq

arıtlamaq
f. Təmizləmək, yaxşısını pisindən, irisini xırdasından ayırmaq; dənləmək. Buğda arıtlamaq. Düyü arıtlamaq. – <Tubu:> Bir az düyü arıtla, atana bir dövrə sulu yayma bişir. Ə. H.. Arvad baxıb-baxıb ayağa durdu, düyü çıxarıb arıtladı. . S. R..
◊ Döşünü (sinəsini, boğazını) arıtlamaq – bax boğazını arıtlamaq («boğaz»da). Gəldiyev təkrar sinəsini arıtladı. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • arıtlama — «Arıtlamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — is. 1. Bir şeyin içərisi, daxili, iç tərəfi. Əvvəl evin içi, sonra çölü. (Ata. sözü). Mağaranın içi yumşaq ağac qabıqları ilə döşənmişdi. A. Ş.. Əşrəf yavaşcadan sürünüb kola yaxınlaşdı, əli ilə kolun içini yoxladı. S. Rəh.. // Bir şeyin ortası,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • taydırmağ — I (Dərbənd) soyunmaq, çıxarmaq. – Gədə yatan so:ra üzü <özü> qurbağa paltarını taydırıb bir göyçəg qıza dönütdü II (Dərbənd) ayırmaq. – Mən istiyədəm süzü bir bir öyləndirib taydırım III (Dərbənd) aradan götürmək, başını əkmək. – Gəlin biz… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • arıtmaq — f. 1. köhn. Yumaq, yuyub təmizləmək. // Təmizləmək, saflaşdırmaq. Bu arxı kim arıdıb; Su belə duru gəlir? S. A.. 2. Bax arıtlamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boğaz — 1. is. 1. anat. Boyunun, qida borusunun başı və nəfəs yollarının yerləşdiyi ön hissəsi. Boğazdan yapışmaq. – Gülnaz dartınıb onun əlindən çıxdı, Qəmərbanunun boğazından yapışıb divara çırpdı. M. İ.. // Ağız içinin dal tərəfindəki boşluq, hülqum.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dənləmək — f. 1. Dənli yemləri bir bir dimdiklə götürüb yemək (quşlar haqqında). Toyuqlar darını dənlədilər. 2. Meyvəni ağacdan bir bir qoparıb toplamaq, yığmaq, dərmək. Meyvələri dənləmək. 3. Arıtlamaq, təmizləmək, irini xırdadan, yaxşını pisdən ayırmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hayxırmaq — f. Bəlğəm gətirmək, bəlğəm tüpürmək, boğazını arıtlamaq. Kərbəlayı Qurban çubuğu doldurub almışdı ağzına və hərdən hayxırıb, ağacın dibinə tüpürürdü. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”